loading icon

Quy trình trở thànhĐối tác

 • Step 1

  Liên hệ

  Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn bằng gửi mail hoặc gọi số điện thoại bên dưới

 • Step 2

  Gặp gỡ, trao đổi

  Gặp mặt để trao đổi
  chi tiết hơn về yêu cầu
  cũng như các điều khoản hợp tác

 • Step 3

  Báo giá

  Khoảng 1~2 tuần làm việc tính từ thời điểm nhận yêu cầu

 • Step 4

  Làm mẫu

  Làm mẫu – kí xác nhận mẫu trước khi sản xuất

 • Step 7

  Giao hàng

  Đặt tàu bè, xe tải để giao hàng đến địa chỉ được chỉ định

 • Step 6

  Kiểm hàng

  Chúng tôi sẽ trực tiếp kiểm đếm hàng hóa để đảm bảo chất lượng – số lượng trước khi tiến hành giao hàng

 • Step 5

  Nhận đơn hàng
  chính thức

  Nhận và triển khai đơn hàng – lên kế hoạch sản xuất – báo cáo thời gian giao hàng

Quy trình
trở thành

Đối tác

 • Step 1

  Liên hệ

  Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn bằng gửi mail hoặc gọi số điện thoại bên dưới

 • Step 2

  Gặp gỡ, trao đổi

  Gặp mặt để trao đổi
  chi tiết hơn về yêu cầu
  cũng như các điều khoản hợp tác

 • Step 3

  Báo giá

  Khoảng 1~2 tuần làm việc tính từ thời điểm nhận yêu cầu

 • Step 4

  Làm mẫu

  Làm mẫu – kí xác nhận mẫu trước khi sản xuất

 • Step 5

  Nhận đơn hàng
  chính thức

  Nhận và triển khai đơn hàng – lên kế hoạch sản xuất – báo cáo thời gian giao hàng

 • Step 6

  Kiểm hàng

  Chúng tôi sẽ trực tiếp kiểm đếm hàng hóa để đảm bảo chất lượng – số lượng trước khi tiến hành giao hàng

 • Step 7

  Giao hàng

  Đặt tàu bè, xe tải để giao hàng đến địa chỉ được chỉ định

COPYRIGHT © GLOBAL TRADING SUPPORT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top